Ἀρχιμήδης: "Κύκλου μέτρησις". (Gentileza de Pedro Meana estupendo)

Ἀρχιμήδης: "Κύκλου μέτρησις"

Gentileza de Pedro Meana (Dpto. de Cultura Clásica) estupendo